• محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

    1397/10/29 ساعت 22:22

    یکی در محاسباتش خودش را میسازد، یکی هم در محاسباتش خودش را میسوزاند. شهید شوشتری فرمود:دیروز خیلی‌ها دنبال این بودندکه با #خدا معامله کنند و #گمنام بمانند ولی امروز متاسفانه خیلی‌ها فقط به فکر آباد کردن دنیای خود و نگران این هستند که نامشان کم نشود.

  • جواد نیکی ملکی   jnikimaleki@

    1397/01/09 ساعت 17:01

    نورٌ عَلیٰ نور یعنی ….. شهید #مدافع_حرم که #گمنام است