• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1397/01/27 ساعت 01:04

    فرزندان مرحوم #هاشمی خواهشا یکیشون بیاد این جمله(دنیای فردا دنیای #گفتمان هاست نه موشکها …) رو گردن بگیره بعدجنگ موشکی #سوریه خدابیامرز بدجوری ضایع شد اون همه براتون آبروگذاشت، الان باید جبران کنین دیگه! کاری هم نداره کافیه بگین جمله کذایی رو من بجای حاج‌آقا توئیت کردم، تمام

  • علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/10/02 ساعت 11:07

    آقای واعظی در مصاحبه با روزنامه قدس می‌گوید ««اعتدال» یک «گفتمان» است و کسانی که اعتدال را گفتمان نمی‌دانند حرف نادرست و بی معنا زده اند»تصور می‌کنم آقای واعظی معنای گفتمان(Discourse) را نمی‌داند بهتر است حداقل کتاب‌های دکتر تاجیک را درباره گفتمان مطالعه کند #واعظی #گفتمان

  • بنظر میرسد #جنبش٩٦درصد #گفتمان غالب #انتخابات٩٦ است براى دفاع از محرومان و عدالت فراموش شده و مبارزه با اشرافیت فاسد دولتى #الحمدالله