• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1397/04/07 ساعت 01:22

    آقاى روحانى استاد #گفتاردرمانى است، نه مرد #کاردرمانى و نباید مرعوب ژست‌هاى از سر استیصال او شد. فرجام دولت رانتى و سرمایه‌دارى رفاقتى روشن است و همانطور که امام فرمود: «آنها که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند، آب در هاون می‌کوبند.»