• روح الله نخعی   The_Ruhi@

  1398/04/22 ساعت 21:22

  این وسط اما #رضا_خاتمی و بعضی‌های دیگر هنوز پیگیر حق و حقیقت عهدشکنی ٨٨ هستند، در میان سکوت کرکننده مدعیان همیشگی پای صندوق. فرق است میان کسی که در نگاه به صندوق، اولویتش سرنوشت رٲی مردم است، با کسی که پای صندوق به دنبال بازی خودش است. #گزارشی_به_جمهور

 • علیرضا خوشبخت   khoshbakht_a@

  1398/04/21 ساعت 12:54

  تحرک در جبهه اصلاحات به دنبال دفاعیات #رضا_خاتمی که حتی به برخی از محافظه کارترین اصلاح طلبان رسیده نشان میدهد که سیاست ورزی شجاعانه و خردمندانه چطور میتواند بر محدودیتهای ساختاری اثر بگذارد و فضا و فرصت مهیا کند. کاش رویه #گزارشی_به_جمهور جایگاه تاکتیکی و راهبردی خود را حفظ کند.

 • روح الله نخعی   The_Ruhi@

  1398/04/21 ساعت 09:13

  همین است که بعد از ده سال، ادعاهای ما را اسناد و اعداد و شواهد اثبات می‌کند، اما آن طرف با افتخار داستان یک سریال را اثبات‌کننده ادعاهایش می‌خواند. عجیب نیست. مدت‌هاست ادعاهای آنها را سناریونویسان و قصه‌پردازان «اثبات» می‌کنند. عادت کرده‌اند. #گزارشی_به_جمهور #گزارش_تقلب

 • روح الله نخعی   The_Ruhi@

  1398/04/21 ساعت 09:05

  یک طرف ده سال است اصرار می‌کند که بیاییدحرف‌هایمان را پیش مردم بزنیم و داوری به آنها بسپاریم. طرف روز اول می‌گوید همه چیز تمام شد دیگر قلم‌ها را می‌شکند، دهان‌ها را می‌بندد و تازه رجز می‌خواند که پس کو مدعی تقلب. #گزارشی_به_جمهور #گزارش_تقلب

 • #احمدی_نژاد که مدعی است تغییر کرده، باید به سکوت خود پایان داده و در این مقطع زمان نظرش را درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و دفاعیه #محمد_رضا_خاتمی با عنوان #گزارشی_به_جمهور و فایل سازی امروز شورای نگهبان برای گزارش #انتخابات_۸۸ بیان کند.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/04/21 ساعت 00:35

  جدی جدی ۲۴ساعت پس از #گزارشی_به_جمهور که #گزارش_تقلب بود که رضاخاتمی بر اساس مدارک خودتون ارائه داد کل پایگاه خبری شورای نگهبان رو شخم زدید و همه سندهایی که ۱۰ سال روی سایت بود رو حذف کردید؟ بعد میخواهید مردم شما و بی طرفیتون رو باور کنند؟

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/04/19 ساعت 15:09

  رضاخاتمی متن دفاعیاتش در دادگاه را باعنوان #گزارشی_به_جمهور منتشر کرد.تقریبا از آمار صندوق‌ها تا آمارتعرفه‌ها و کلیه آمار به تفکیک درچندمرحله چاپ شدن تعرفه‌ها درآن وجود دارد. امابرای من جالب نامی بود که برای دفاعیاتش انتخاب کرده ؛ گزارشی به جمهور انگار گزارش به اذهان جامعه است.