• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

      1397/09/10 ساعت 22:11

      زنان طایفه خانم #سلحشوری و شوهرش که عشایری هستند سطل آب را روی سر می‌گذاشتن و در دو دست هم دو ظرف دیگر یا لباس شسته، از چشمه تا محل زندگی حمل می‌کردند عجیبه گردنشون درد نگرفت #گردن_درد_سیاسی همان ماموریتی است که دم خروسش با خانم #شریعتمداری از منو تو زد بیرون.