• آی تی ایران   itiransite@

  1398/10/08 ساعت 16:27

  ایمان بیگ، سردربیر روزنامه فناوران اطلاعات: بسیاری از خبرنگاران هستند که به صورت تجربی وارد دنیای خبرنگاری می‌شود. در کشور ما هم روزنامه‌نگاری تخصصی شده و هر حوزه خبرنگار به‌خصوص خودش را دارد.
  اجازه دهید روزنامه‌نگار درک خودش را از سازمان شما روی کاغد بیاورد.
  #گراف_دی

 • آی تی ایران   itiransite@

  1398/10/08 ساعت 15:43

  پنل بررسی چالش‌های روابط عمومی و رسانه در حال برگزاری است.
  #گراف_دی