• ۲- سعی کردم مثال‌ها به‌روز باشد و حرف‌ها تازه.

    اگر دوست داشتید برای ثبت‌نام به صفحه #گراف‌دی (https://bit.ly/۲BNffck) مراجعه کنید.