• علی اکبر صالحی در کتاب خاطراتش #گذری_بر_تاریخ گفته که اطلاعات ساخت سایت فوردو در سال ۸۸ توسط یکی از پرسنل سازمان انرژی اتمی به آمریکا داده شده بود. اسم نبرده ولی گفته که این فرد بعدا در ایران دستگیر شد #نفوذ