• امیر ناظمی   amirnazemy@

  1398/07/16 ساعت 20:09

  این نوشته ابتدای کتاب #گدا نوشته #نجیب_محفوظ است که بیشتر از آن که رمان باشد، شعری بلند است و #محمد_دهقانی آن را ترجمه کرده است. ‌ این متن ابتدای کتب، فشرده رمان هم هست؛ برای ما اما شاید تجربه‌ای زیسته!

 • حسين قهار   Ghahhar@

  1397/11/15 ساعت 01:26

  نزدیک یک ماه امارات بودم … ولی هیچ #کودک_کار ی اونجا ندیدم #گدا فقط یک بار دیدم هر چیزی سر جای خودش بود بدبختی بیداد نمی‌کرد از راه رفتن تو خیابون در هیچ ساعت شبانه روز احساس ترس نمیکردی . پ ن: حاکمان اونا برای مردمشون رفاه آوردن ای کاش #ایران منم همین طوری بود

 • محمدحسین فرهادیان   mhfarhadian@

  1396/09/05 ساعت 18:56

  مولا امام #عسکری بر این #گدا بگشا دری اینک من و چشم‌تری خود توشه‌ی راهم بده بار گناهم را نبین بر اشک و آهم کن نظر روی سیاهم را نبین