• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1397/10/29 ساعت 20:00

    باهدایت عالیجنابان وطلب مغفرت ازدرگاه خداوند می‌گویم: این نظرکه خورشیدثابت وزمین به دورآن می‌چرخد،نظری باطل است وهرگزدرجایی تدریس نشود.من برائت خودازاین نظریه را اعلام می‌کنم.حقیقت روشن این که زمین مسطح وثابت است وخورشیدوستارگان دور زمین میچرخند. ازاعترافات #گالیله #طراحی_سوخته

  • احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/11/08 ساعت 22:52

    ۵ سیاستمداران در کنار هوا کردن تبریک‌های کیلویی بعد از پیروزی در فوتبال، به این هم فکر کنند که مردم به دلخوشی‌های دیگر هم نیاز دارند. چیزهایی که وقتی تیم شکست خورد احساس نکنند دنیا به آخر رسیده. اگر #گالیله زنده بود شاید می‌گفت: بدا به حال ملتی که تنها دلخوشی اش فوتبال است!

  • ماجرای عجیب #استیون_هاوکینگ: تولد در مرگ‌روز #گالیله، وفات در زادروز #اینشتین اگر هنوز از این تقارن‌های تاریخی شگفت‌زده نشده‌اید؛ ادامه را در خبرآنلاین بخوانید؛ https://goo.gl/JscM۳A