• در قدیم کپر نماد فقر و زاغه نشینی بوده است ولی هتل #کپری #قلعه‌گنج نماد کپر را از فقر به ثروت تغییر داد، رستوران به صورت کپری با غذاهای سنتی، آفرود در شنزارهای کویری، شتر سواری، پذیرایی شام در کویر، بازی محلی رامازا، مشاهده منظره زیبای منطقه از بالای تخت ورزال امتیاز هتل است