• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/03/02 ساعت 11:31

  «آمریکا می‌خواهد دست ایران را برای فعالیت در منطقه ببندد»
  #ترامپ #پوپولیست #پمپئو #کوروش_احمدی http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪da٪a۹٪d۸٪a۷-٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪af-٪d۸٪af٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷/ …

 • سارا معصومی   SaraMassoumi@

  1399/06/26 ساعت 11:53

  #ایران_آمریکا؛یکشنبه آینده در شورای امنیت
  آیا کمیته تحریم و پانل کارشناسی مربوطه که مطابق قطعنامه‌های ۱۷۳۷/۱۹۲۹ برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها ایجاد و مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ منحل شده بودند،دوباره احیا خواهندشد؟
  توضیحات #کوروش_احمدی در @EtemadDaily

  https://bit.ly/۳kg۰sro