• علی اصغر شفیعیان   shafieian1355@

      1398/04/03 ساعت 16:06

      ۲/۳ زم یا نویسنده‌ی دیگر بداند که ادعا را باید ثابت کرد؛ بسم الله. فقط لطفا فوتوشاپ ممنوع! شاید دیگران چیزهایی را مثل «پروژه #کوروش۲» به پاچه‌ی #آمدنیوز فرستاده‌اند اما ما که از زمان فعالیت زم در سحام نیوز به ادعاهای واهی او می‌پرداختیم و تهمت می‌شنیدیم