• شهربانو امانی   shrbamani@

    1397/06/14 ساعت 23:39

    بریدن گوش #فاروق اساسا غیر واقعی و براساس یک سناریوی از پیش تعیین شده انجام شده بوده، برای افزودن بر حس یاس و استیصال جامعه، اما وجدان بیدار جامعه هر گوش بریدنی را ممنوع خواهد کرد، با این حال #کودکان_زباله_گرد یک واقعیت است، واقعیتی دردناک که تلاش خواهیم کرد آن را تغییر دهیم.