• حمیدرضا طهماسبی‌پور   HRtahmasebip@

  1398/04/21 ساعت 20:20

  در یک توقف کوتاه شاهد دو خرید از سوی مردم بودم. طرف از خودرو شخصی پیاده شد و یک سیخ #کوبیده خرید و رفت!
  رستوران‌دار میگفت اخرای ماه وضع خرید مردم به شدت بده و کم.
  باز بگید#آمار‌های اقتصاد ایران در روند خوبیه! ببینید جیب مردم چی میگه.

  #جیب_مردم
  #اقتصاد
  #معیشت
  #فقر
  #تورم