• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/18 ساعت 22:17

    وزن #کهکشان راه شیری محققان با ترکیب اطلاعات تلسکوپ‌های هابل و گایا وزن کهکشان راه شیری را ۱.۵ هزار میلیارد برابر خورشید تخمین زدند که با ترکیب اطلاعات ۴۶ خوشه کروی به این رقم دست یافتند خوشه‌های کروی توده‌هایی شامل صدها هزار ستاره هستند که اطراف مرکز کهکشان راه شیری وجود دارند.

  • نورانی‌ترین #کهکشان جهان به‌دلیل تشعشع خود به‌اندازه‌ی کافی مدنظر اخترشناسان بود؛ شدت تابش این کهکشان معادل تشعشع ۳۵۰تریلیون عدد #خورشید است که به تازگی کشف ویژگی جدید و صدالبته ترسناک، به تمایز آن افزوده است. برای بررسی این موضوع، https://goo.gl/۹phWzq را بخوانید. #علمی

  • کهکشان راه شیری با همسایه خود برخورد می‌کند #کهکشان راه شیری تا ۴ میلیارد سال دیگر چنان گسترده می‌شود که با «آندرومدا» همسایه خود برخورد می‌کند. مهر

  • بزرگترین پازل کیهانی: ستاره‌شناسان مدعی شده‌اند #ستاره هایی را پیدا کرده‌اند که به نظر می‌رسد عمر آنها بیشتر از #کهکشان باشد/ فوربس