• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/07/14 ساعت 08:38

    سلماند خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: بیشتر از یک هشتم جمعیت #کم_سواد یا بی سوادند / بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس شمار افراد #بی_هویت یک میلیون نفر تخمین زده شده است که در #تهران حدود ۳۵ هزار نفر است که بخش قابل توجهی از اینها که شناسنامه ندارند از اتباع هستند.

  • خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/02/11 ساعت 11:52

    هاشمی، #وزیربهداشت: کسانی را در رأس کارها داریم که #کم_سواد هستند

  • وجود ۱۱میلیون #کم_سواد در کشور/ تحصیل تا پایان سال دوازدهم اجباری شود رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: ۸میلیون و ۸۰۰هزار #بیسواد مطلق و ۱۱میلیون کم #سواد درکشور داریم. میانگین #تحصیل ایرانیان ۸سال بوده و لازم است زمینه اجباری شدن تحصیلات تا پایان سال دوازدهم فراهم شود. ایسنا