• سيد محمود رضوي   smahmoodrazavi@

    1396/12/13 ساعت 09:06

    از مجموع فروش ۱۷۰میلیاردتومانی #سینمای_ایران تا بهمن۹۶، ۱۰۲میلیارد تنها متعلق به ۷فیلم #کمدی صدر جدول فروش بوده و۱۵فیلم بعدی جدول فروش جمعا ۴۶میلیارد فروش داشته اند و ۶۰فیلم بعدی تنها حدود ۲۲میلیارد،این یعنی حداقل ۶۰فیلم در اکران #متضرر شده اند،این داستان سالهاست درحال #تکرار است