• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/07 ساعت 15:58

    دموکراسی به سبک #انگلیسی! گاردین/ نتایج یک پژوهش دانشگاه #کمبریج: - ۴۴ ٪ مردمِ #انگلستان معتقدند علیرغم داشتن انتخابات، امور کشور همیشه توسط یک گروه معدود تصمیم‌گیری می‌شود. - ۷۶ ٪ از سیاستمداران خود هراس دارند. - ۷۷ ٪ به روزنامه‌نگاران بی اعتماد هستند.

  • اعتصاب غذایی دانشجویان #کمبریج/ علت؛ سرمایه‌گذاری دانشگاه در حوزه سوخت‌های فسیلی ۳دانشجوی دانشگاه کمبریج، در اعتراض به سرمایه‌گذاری این دانشگاه در حوزه #سوخت_های_فسیلی شروع به اعتصاب غذا کردند. در #خبرآنلاین بخوانید؛ https://goo.gl/۱TZixg

  • سخنرانی تامل برانگیز #مرادی_کرمانی در اولین #کنفرانس #آموزش زبان فارسی در #دانشگاه #کمبریج http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۴۳۰/٪D۸٪B۳٪D۸٪AE٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪DA٪A۹٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪AC.html …