• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

   1399/09/01 ساعت 21:16

   یک‌کلیپ میشه بسازید لطفا:
   تشابه میان جای میخی که در چوب «میماند»، حتی وقتی میخ را بیرون آورید
   و
   دلی که آزرده میشود، حتی وقتی عذرخواهی و سعی در جبران میکنیم، بسازید؟
   شاید یادمان بماند و کمتر بیازاریم …
   #نصیحت_به_خودم
   #کلیپ_آموزشی
   ریتوئیت لطفا، شاید به جایی رسید.