• جملاتی گهربار از مادر عروس! تنها فرد محترمی که برای روزنامه نگار جماعت خط مشی تعیین نکرده بود، آقای آزادیخواه علزرد #کلاغ پر دریده بودند.