• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/17 ساعت 11:10

    فرماندار #زابل: ۹۲۵ #کلاس درس به دلیل مشکلات فنی و مهندسی شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۲۹۳ کلاس به دلیل غیر استاندارد و #خطر آفرین بودن برای #دانش‌آموزان باید تخریب، ۳۸۶ کلاس باید مستحکم‌سازی و ۲۴۶ کلاس باید مقاوم‌سازی شود. /ایسنا

  • روز گذشته ۵ اردیبهشت دبیر به دانش آموز اجازه ورود به #کلاس نمی‌دهد که بعد از دقایقی ولی دانش آموز با ۳ تن ناشناس به مدرسه می‌آید و مباشرت به #فحاشی و درگیری فیزیکی می‌کنند. در این بین ضارب با #پنجه_بوکس دبیر را از ناحیه بینی مصدوم و متواری می‌شود

  • رضا پورحسین   RPourhosein@

    1396/08/17 ساعت 18:31

    ازاینکه برای دانشجویان راهی #اربعین غیبت نزدم، از من سوال شد. گفتم که اونها بهترین #کلاس رو شرکت کرده اند.