• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/03/19 ساعت 16:51

    میزان #زکات_فطره از سوی دفتر #رهبرانقلاب اعلام شد/ حداقل مبلغ #فطریه برای هر نفر ۸ هزار تومان (براساس قوت غالب گندم) و بر مبنای قوت غالب #برنج هم قیمت سه کیلو برنج بر حسب نوع مصرف است/ همچنین #کفاره غیر عمد روزی ۲۵۰۰ تومان و مبلغ کفاره عمد روزی ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است