• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/07/30 ساعت 13:38

    «با حضور معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت : ذوب آهن اصفهان برای هشتمین بار صادر کننده نمونه کشوری شد» این شرکت با برخورداری از #گواهینامه‌های لازم صادراتی از جمله گواهینامه کرز ، قادر به صادرات محصولات خود به چهار #قاره جهان از جمله #کشورهای_اروپایی می‌… http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪ad٪d۸٪b۶٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪aa-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa/ …