• خدمات تحویل #موادغذایی #فروشگاه #کروگر با همکاری #استارتاپ نورو در ایالت آریزونا #آمریکا آغاز شد؛ در این طرح از خودروی خودران استفاده شده و هزینه خدمات تحویل مواد غذایی ۵.۹۵ دلار خواهد بود. در فاز اول طرح، از خودروهای خودران تویوتا پریوس مجهز به فناوری خودران نورو استفاده می‌شود.