• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

  1399/12/14 ساعت 09:43

  استاندار تهران با بیان اینکه نوع جدید ویروس انگلیسی در تهران فراوان شناسایی شده است، گفت: باید مراقبت‌ها و مواظبت‌ها را بیشتر کنیم و پروتکل‌ها، محدودیت‌ها و فاصله گذاری اجتماعی را تعمیق ببخشیم.
  #تهران #کرونای_جهش_یافته

 • در طغیان #کرونای_جهش_یافته #خوزستان ردپای بی تدبیری مدیران هویداست
  گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی #اهواز را ببینید؛در مرز با عراق محلی برای #قرنطینه وجود ندارد هتل وسالن ترانزیتی در مرزها نداریم ومحلی برای نگهداری افراد تا اعلام جواب تست‌ها نیست
  متن یادداشت

 • خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

  1399/12/02 ساعت 13:19

  سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: قدرت سرایت ویروس انگلیسی بالاست؛ مهمترین سد مقابله با این بیماری رعایت شدید پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و پرهیز از ترددهای غیرضرور است.
  #کرونای_جهش_یافته