• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/06/03 ساعت 09:44

    انگار این مصیبت تنها برای هندوانه نیست. «در زمین استیجاری #کدو کاشتم تا خرج خانواده را تأمین کنم اما تنها۲۰۰تومان برای خرید محصولم پرداخت میکنند که با مخارجم فاصله داشته وخرج کرایه ماشین هم حاصل نمی‌شد.ترجیح دادم محصول رااز تره‌بار #ارومیه برگشت داده و خوراک دام‌هایم کنم.»/جام جم