• مریم محمد خانی   Maryamim1@

      1397/08/16 ساعت 17:14

      شبیه اینجا را فشار بده زیاد ترجمه شده، اما به نظرم همین کتاب بهترینشه. کتابی تعاملی و بامزه برای بچه‌های مهدکودک و پیش دبستانی. با این کتاب می‌شه کلی بازی کرد و مفاهیمی مثل اعداد و رنگ و … رو هم یاد گرفت. هم نشر دیبایه و هم کانون پرورش فکری منتشرش کردن. #کتاب_کودک