• گمان کنم در #اوکراین بود که مردم، نمایندگان نالایق #پارلمان را به نشانه اعتراض به عملکردشان در سطل‌بزرگ زباله می‌انداختند و فیلمش را گرفته و #رسانه‌ها هم پخش می‌کردند. الان هم حالا نه سطل زباله،اما کمپین #کاپشن_سیاه ایده جالبی به نظر می‌آید. چرا که نه؟ از یک جا باید شروع کرد