• پوریا سوری   pooryasoori@

      1397/01/27 ساعت 08:41

      ماضی نقلی: یک متخصص آب و محیط‌زیست که کشور و مردم عزیز آن را دوست دارد. برای مدیریت در یک حوزه تخصصی و غیر سیاسی به #ایران دعوت شد و بعد از ۱۴سال با انگیزه و #امید به بهبود وضعیت محیط زیست، به میهن بازگشت. او امروز با امیدی ناامید از ایران رفته است #کاوه_مدنی_که_بود @KavehMadani