• مرتضی براری   barari_ir@

    1398/01/31 ساعت 19:01

    خوشبختانه فراخوان‌های طراحی، ساخت و تحویل در مدار #ماهواره‌های #سنجش_از_دور راداری و اپتیکی با استقبال چشمگیر بخش خصوصی مواجه شد. با شرکت‌های #بیمه برای #کاهش_ریسک پروژه‌ها در حال مذاکره ایم و با توسعه بازار خدمات ماهواره‌ای در حوزه IOT برای تثبیت صنعت فضایی کشور تلاش می‌کنیم.