• سخنگوی وزارتخارجه در واکنش به پیشنهاد کمک #آمریکا: از مسدود کردن حق مردم ایران برای استفاده از پول‌‌ بلوکه شده آنها در #کره_جنوبی،عراق و ژاپن دست بردارید تا در بحبوحه #کرونا برای خرید غذا و دارو استفاده شود
      از اوفک بخواهید به کره جنوبی اجازه انتقال پول ما به #کانال_سوئیس را بدهد