• سید علی علوی   SeyyedAli_Alavi@

  1399/02/23 ساعت 13:11

  با توجه به ممنوعیت خرید #کالاهای_خارجی دارای تولید مشابه،بمنظور حمایت از #تولید_ملی؛از ادارات دولتی خواسته شده که در صورت خرید محصولات خارجی طی دو سال اخیر، گزارش آنرا تا پایان اردیبهشت ماه، با ذکر ارزش ریالی و ارزی محصول و سهم درصدی آن از کل خریدهای دستگاه طی آن سال،ارسال کنند

 • سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

  1396/02/20 ساعت 18:35

  نگاه دولت به آمریکاست و فقط #آمریکا را قبول دارد
  نتیجه #مذاکرات با غرب هم این شده که کشور به بازار مصرف #کالاهای_خارجی تبدیل شده است