• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1397/08/11 ساعت 17:47

    ناراحتی رضا حقیقت‌نژاد از حتی پیشنهاد عدم تحریم ایران توسط آمریکا رو به خوبی میشه توی این توییت دید #کاسب_تحریم هم نمونه داخلی داره و هم نمونه خارجی نمونه خارجی این کاسبی با ذکر مثال:

  • حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/06/14 ساعت 19:24

    روایت است اسحاق الدوله نزد بزرگی عرضه داشت: «جای نگرانی نیست، پیش بینی هایی خوبی برای دور زدن تحریم کرده ایم»! که آن بزرگ به لبخندی فرموده اند: «مراقب باشید #کاسب_تحریم نشوید»! به نظر شما منظور نظر آن بزرگ کدام گزینه است؟