• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/19 ساعت 11:38

    #کاسبان_تهدید در زمان حاکمیت_هر چند می‌کوشند فرافکنی کنند؛ اما_ همان کاسبان #تحریم در دوران حاشیه نشینی اند. آنان اصولا کاسب اند و در هر شرایطی بهره‌های خاص شخصی و جناحی خود را می‌برند. فقط به اقتضای امکانات و شرایط, موضوع کاسبی شان فرق می‌کند.

  • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/05 ساعت 20:00

    تیتر اصلی یکی از روزنامه‌های اصلاحطلب امروز این بود که،مخالفان برجام چرا سکوت کرده اند؟! معلوم شد افزایش بی قاعده قیمت ارز و طلا و اخیرا به تعطیلی کشاندن بازار، کار خودِ همین #کاسبان_تهدید است؛تا بگویند اگر به هرقیمتی دربرجام نمانیم مملکت به آشوب کشیده خواهد شد!