• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

      1397/03/24 ساعت 03:05

      در جلسه‌ای با @Alirabiei_ir در مورد رفع موانع بیمه‌ای کسب و کارهای نوپا از طریق طرح #کار_آفرین به راهکار اجرایی رسیدیم. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب دولت، تسهیلاتی را برای این کسب و کارها در نظر خواهد گرفت.