• کاهش وحشتناک سن ورود دختران به بازار کارگری جنسی

    شهین شمس‌محمدی، #مددکار_اجتماعی در خصوص افزایش #کارگران_جنسی، به «برنا» گفته که متاسفانه گاهی دخترانی را می‌بینیم که در سنین بسیار کم، حدود ۱۲ سالگی به این مسائل کشیده می‌شوند.