• شاهین آرپناهی   Shahin_Arpanahi@

      1398/01/26 ساعت 10:32

      تیم جدید کارکنان #داوطلب همراه اول در #پلدختر مستقر و به کمک خانواده‌های آسیب دیده از #سیل شتافتند. همچنین بیش از یک میلیارد و دویست میلیون ریال از محل اهداء یک روز دستمزد و بیش از پانصد میلیون ریال از محل کمک‌های نقدی و غیر نقدی، توسط #کارکنان_همراه_اول به مناطق سیل زده اهدا شد.