• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

      1398/06/03 ساعت 22:06

      #کارل_بیلت نخست‌ وزیر و وزیر خارجه اسبق #سوئد در واکنش به سفر وزیر امور خارجه ایران به محل برگزاری اجلاس #گروه۷ در شهر #بیاریتز فرانسه:
      اتفاقی درحال رخ دادن است. #ظریف روز جمعه در پاریس بود و حالا بازگشته و هواپیمایش در بیاریتز فرود آمده است. این سفر جزو برنامه نبود.