• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1398/06/01 ساعت 16:20

    حیف که #روز_پزشک افتاده جمعه وگرنه می‌شد برای تبریک یک شاخه گل بعلاوه یک دستگاه #کارت_خوان به رسم هدیه تقدیمشان کرد

  • محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1398/02/10 ساعت 01:20

    شگرد جدید #پزشکان برای قرار ندادن #کارت_خوان در مطب‌ها اول از بانک درخواست کارت‌خوان می‌کنند بعد کارتخوان را بی‌مصرف در جایی نگه می‌دارند پس از آن هم بانک به دلیل تراکنش صفر یا پایین، دستگاه را جمع می‌کند در تصویر توصیه‌های پزشکان به یکدیگر را مشاهده کنید