• رحمت الله حافظی   drhafezi@

  1398/05/17 ساعت 15:50

  در جلسه امروز هیات مدیره #نظام_پزشکی تهران در تبعیت از قانون اتفاق نظر وجود داشت لکن الزام سایر صنوف برای ثبت دستگاه #کارت_خوان در سامانه #امور_مالیاتی و ایجاد #عدالت در نحوه برخورد با اقشار مختلف، یک مطالبه جدی است.

 • مهدیار سعیدیان   MahdiarSaeedian@

  1398/02/08 ساعت 21:57

  یک بام و دو هوای کارت خوان و هجمه به پزشکان.
  علیرغم قانون اجباری شدن وجود کارت خوان در مطبها و موسسات پزشکی , زیرساخت این امر فراهم نشده.
  نه فقط مقررات تحویل کارت خوان از سوی بانکها تسهیل نشده , بلکه قانون فوق موجب سوء استفاده بانکها و تهدید پزشکان به جمع آوری #کارت_خوان شده است