• روزنامه صمت   smtnewspaper@

   1398/05/15 ساعت 11:30

   حسین صبوری مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران:
   ۱۰ درصد انرژی #برق کشور در تهران مصرف می‌شود.
   #سرقت #کابل_برق در شهر تهران نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
   ۲۵ درصد مشترکین خانگی تهران در سال ۹۷ پرمصرف بودند.
   ۲۰۰ هزار مشترک خانگی و تجاری به کنتور هوشمند مجهز شدند.

   /ایسنا