• این #جاسوس‌های_بدون_مرز خیلی بدون مغز بودن که این همه راه اومدن اصفهان و خرج کردن که تاثیر #کرونا بر #ژن_ایرانی رو استخراج و با وجود تحریم‌ها به امریکا صادر کنن.
      یکی بهشون اطلاع بده که حدود ۴ میلیون ایرانی در خارج از مرزهای کشور دارن زندگی میکنن و حتما چن‌تاشون کرونا دارن الان.