• فرشاد گلزاری   Farshad_Go@

      1398/06/20 ساعت 16:54

      نخبگان توئیتری توجه کنند: #بولتون بعد از فلین و مکمستر سومین مشاور امنیت ملی ترامپ است که تعویض شد این یک واقعه داخلیه چرا نمیفهمید ساختار سیاسی و امنیتی #آمریکا قائل به شخص نیست؟ راه افتادید میگید موانع با #ایران رفع شد؟! یا میگید برکناری بولتون پیش‌ شرط تهران بوده؟! #چی_میزنید؟