• فرشاد گلزاری   Farshad_Go@

   1398/06/20 ساعت 16:54

   نخبگان توئیتری توجه کنند:
   #بولتون بعد از فلین و مکمستر سومین مشاور امنیت ملی ترامپ است که تعویض شد
   این یک واقعه داخلیه
   چرا نمیفهمید ساختار سیاسی و امنیتی #آمریکا قائل به شخص نیست؟
   راه افتادید میگید موانع با #ایران رفع شد؟!
   یا میگید برکناری بولتون پیش‌ شرط تهران بوده؟!
   #چی_میزنید؟