• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

  1397/11/05 ساعت 00:10

  هرچند که دیدگاه #منسیوس در تبیین قواعد حقوقی در شرق غالب است اما در مکتب #طبیعیون به نظر میرسد مغلوب باشد زیرا آنچه در جهان هستی، هست، خود نظام دهنده قواعد دون‌تر از خود است، لذا به نظرم تضاد با #چی در تدوین قوانین راه‌گشای بشریت نخواهد بود

 • حسين قهار   Ghahhar@

  1396/11/17 ساعت 17:50

  به خدا مهم نیست علی کریمی #چطور و با #چه #نوشتار و #لحنی حرفاشو مطرح می‌کنه! این مهمه که #چی داره می‌گه! کریمی داره از مشکلاتمشکلات فوتبال حرف میزنه! می‌تونست مثل یک جماعت بزرگ با #منفعت_طلبی و #مصلحت_اندیشی سکوت کنه و برای مردم از واقعیت‌های تلخ چیزی نگه!

 • محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

  1397/11/05 ساعت 20:30

  #ابن‌سینا معتقد به عناصر اربعه است اما #کنفوسیوس معتقد به عناصر خامسه می‌باشد و #چی را سازنده روح می‌داند! آیا #آتش و #هوا ی ابن‌سینا همان چی کنفوسیوس است؟

 • محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

  1397/11/05 ساعت 00:01

  در فلسفه #یین و #یانگ و تعادل و تعامل میان آن دو باید عنایت ویژه‌ای به #شنگ_چی داشت زیرا #شا_چی تخریب کننده تمام کارهایی است که از #چی بدست آمده،حتی ظاهراً #سانتزو تبیین قواعد حقوقی خود را برآمده از این دیدگاه داشته است،لذا معتقدم قانون مبتنی بر دیدگاه شنگ منصفانه‌تر است تا شا