• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1397/11/14 ساعت 07:21

    #انقلاب‌اسلامی یک رخدادبزرگ با تأثیرات عمیق و درازمدت برسرنوشت کشور و‌ مردم بوده‌است.بحث داغ این روزها #چهل‌سالگی آن است.ادعای پیروزی‌یاشکست برای آن دراین مباحث خیلی افراطی مطرح می‌شود و فضا برای ارزیابی واقع‌بینانه و منطقی خیلی تنگ است و این نوع نظرات و تحلیل‌ها شنیده نمی‌شوند.

  • امیر ناظمی   amirnazemy@

    1397/07/07 ساعت 09:55

    هر روز بیشتر متوجه می‌شم که سن آدم خیلی خیلی بیش از تصور ما به خلق و خو و حتی شیوه‌ی نگاه به دنیا تاثیرگذاره. هم خودم و هم دوستانم در این دوره میانسالی اونی نیستیم که در جوانی بودیم، خیلی خیلی متفاوت‌تر از حتی چیزی که فکر می‌کردیم خواهیم بود! #چهل‌سالگی