• در آخرین جلسه #شورای_شهر پیشنهاد شده بود که نام #پل_حافظ به #چهارسو تغییر نام داده بشه

    @ArvinBahare داشت بقیه را قسم می‌داد که عزیزان این پل سالهاست که با این نام خوانده میشه، این کار را نکنید!
    یکی دیگه هم با آرامش و اطمینان می‌گفت: نه این طور نیست! کمتر کسی میگه پل حافظ!