• کریم ارغنده پور   arghandehpour@

      1396/10/25 ساعت 19:09

      امروز ساعتی مهمان دوست دیرینم فریدون عموزاده خلیلی در مجله‌ی #چلچراغ بودم. عموزاده از ریشه‌های فرهنگ و ادبیات معاصر این مرز و بوم است. از همان‌ها که بودن‌شان شما را به آینده امیدوارتر می‌کند: فروتن و بی‌ادعا و ناب و زلال و در عین حال سرشار از خلاقیت و نفسِ گرم. زنده باد!