• پیام برازجانی   pborazjani@

    1398/01/26 ساعت 12:14

    رده بندی کشورهای #بدبخت اعلام شد و ایران علی رغم همه شایستگی‌ها در رده سوم قرار گرفت. در #چشم_انداز ایران یکی از اهداف حضور در سه رتبه برتر در همه امور است، بد نیست از همه عزیزانی که در این دستآور نقش داشتند تشکر شود!