• سید امیر اصغری   AsghariSeyyed@

    1399/09/11 ساعت 21:24

    آنچه که دارد: #کارت، آنچه که می‌داند: #پین یا شماره کارت، آنکه که هست: #اثر_انگشت و #الگوی_چهره. تمامی این مشخصه‌های #کارت_ملی_هوشمند(مستقل از تمامی حواشی صدور آن)، می‌تواند این هزینه ملی را به انتفاع ملی به ویژه در احراز هویت میز خدمات حضوری تبدیل کند.