• برای بررسی وضعیت #پیش‌فروش_خودروها با افرادی که پارسال ۲۰۶ SD ثبت نام کردند،جلسه داشتیم.اسناد آنان حاکی از اجحاف #خودروسازان در زمینه «قیمت»و«موعد تحویل»است.این هفته هم با معاون صنایع وزیر صمت و خودروسازان جلسه داریم.اگر اسنادی از تخلف سایر موارد پیش‌فروش دارید به ما ارائه کنید